Chương trình phát thanh măng non

Lượt xem:

Đọc bài viết

Đươc sự nhất trí của Chi Bộ, Ban giám hiệu nhà trường, ngay từ đầu năm học 2020-2021, Liên đội trường TH Ama Trang Lơng đã triển khai thực hiện Chương trình phát thanh măng non nhằm tuyên truyền, phổ biến các nội dung và thực hiện kế hoạch nhiệm vụ đề ra. Cô Lê Thị Thanh Thảo- TPT Đội, đã hướng dẫn cho các phát thanh viên là các Đội viên ưu tú được lựa chọn để đọc các nội dung tuyên truyền trong các buổi phát thanh.
Qua giọng đọc tự nhiên trong trẻo của các phát thanh viên không chuyên, những nội dung cần triển khai đã vang lên trên hệ thống loa phát thanh của nhà trường. Những nội dung tuyên truyền khá phong phú và thiết thực được Ban phụ trách chuẩn bị chu đáo trước khi chương trình phát thanh lên sóng.
Học sinh toàn trường được nghe về cách phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tai nạn giao thông, tai nạn thương tích, xây dựng tình bạn đẹp…Mấy ngày gần đây, nội dung phát thanh là những thông tin liên quan đến diễn biến phức tạp của dịch codvit19. .
Nếu duy trì và thực hiện tốt, chắc chắn Chương trình phát thanh Măng non của Liên Đội sẽ mang lại hiệu quả giáo dục rất lớn, góp phần hoàn thành nhiệm vụ năm học của nhà trường.