BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM HỌC 2019-2020

BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM HỌC 2019-2020

Lượt xem:

...
ĐỀ KIỂM TRA GKI  KHỐI 4: 2020-2021

ĐỀ KIỂM TRA GKI KHỐI 4: 2020-2021

Lượt xem:

...
Câu hỏi ôn tập, kiểm tra Tiếng Việt 2

Câu hỏi ôn tập, kiểm tra Tiếng Việt 2

Lượt xem:

<nhóm> Đọc thầm và làm bài tập:              Cho văn bản sau:        Cô gái đẹp và hạt gạo Ngày xưa, ở một làng Ê – đê có cô Hơ – bia xinh đẹp nhưng rất lười biếng. Cô lại không biết yêu quý cơm gạo. Một hôm, Hơ – bia ăn cơm để cơm đổ vãi lung tung. Thấy vậy, cơm hỏi : – Cô đẹp là nhờ... ...