Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
HD ra đề 31/01/2017 Văn bản khác, Hướng dẫn ra đề KTĐK theo TT22/2016/BGDĐT môn Tiếng dân tộc
HD ra đề TV 31/01/2017 Văn bản khác, Hướng dẫn ra đề KTĐK theo TT22/2016/BGDĐT môn Tiếng Việt
HD ra đề LSDL 31/01/2017 Văn bản khác, Hướng dẫn ra đề KTĐK theo TT22/2016/BGDĐT môn Lịch sử - Địa lí
HD ra đề KH 31/01/2017 Văn bản khác, Hướng dẫn ra đề KTĐK theo TT22/2016/BGDĐT môn Khoa học
HD ra đề Toán 31/01/2017 Văn bản khác, Hướng dẫn ra đề KTĐK theo TT22/2016/BGDĐT môn Toán
HD ra đề Tiếng Anh 31/01/2017 Văn bản khác, Hướng dẫn ra đề KTĐK theo TT22/2016/BGDĐT môn Tiếng Anh