Trường tiểu học Ama Trang Lơng tổ chức Hội nghị nhà giáo, Cán bộ quản lý giáo dục, Người lao động năm học 2021-2022.

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện công văn hướng dẫn của Liên đoàn Lao động, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cư Mgar, hôm nay ngày 17/11/2021, Trường tiểu học Ama Trang Lơng tổ chức Hội nghị nhà giáo, Cán bộ quản lý giáo dục, Người lao động năm học 2021-2022.

Tham dự Hội nghị có đồng chí H Brac Niê – Trưởng ban đại diện CMHS cùng toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.

Hội nghị năm nay thật đặc biệt, do diễn biến của dịch bệnh Covid trên địa bàn còn phức tạp nên nhà trường đã quyết định tổ chức với hình thức trực tuyến và trực tiếp. Đối với các đồng chí cán bộ chủ chốt thì tham gia trực tiếp tại điểm cầu Ama Trang Lơng và được yêu cầu thực hiện tốt việc rửa tay khử khuẩn, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách…Đối với các giáo viên, nhân viên còn lại thì tham gia trực tuyến. Tuy vậy Hội nghị vẫn giữ được sự trang trọng, nghiêm túc khi tất cả các đồng chí tham gia đều mặc đồng phục chỉnh tề, lịch sự. Đường truyền tương đối tốt nên không bị gián đoạn, đó cũng góp thêm cho thành công của Hội nghị.

Hội nghị nhà giáo, Cán bộ quản lý giáo dục, Người lao động trường Tiểu học Ama Trang Lơng là hội nghị phát huy quyền làm chủ của Cán bộ, viên chức và nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; tập hợp sức mạnh tập thể và năng lực sáng tạo của mỗi Cán bộ, viên chức, người lao động, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường nhằm thực hiện tốt nhất nhiệm vụ năm học 2021-2022; thông qua hội nghị phát động trong Cán bộ, viên chức tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Đảng, nhà nước, ngành và địa phương phát động; trên cơ sở đánh giá kết quả các phong trào thi đua đã thực hiện, rút ra bài học, kinh nghiệm, có giải pháp để thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Hội nghị diễn ra với tinh thần dân chủ, cởi mở, thẳng thắn, công khai, thể hiện ý thức trách nhiệm của mỗi Cán bộ, viên chức, người lao động. Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hà – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường đã báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Cán bộ, viên chức, người lao động năm học 2020 -2021 và triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 với những chỉ tiêu và biện pháp thiết thực phù hợp với tình hình cụ thể của nhà trường.

Đồng thời hội nghị cũng thông qua các quy chế, nội quy của nhà trường. CB-GV-NV nhà trường sôi nổi tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến, đưa ra nhiều biện pháp để thực hiện tốt kế hoạch nhiệm vụ năm học 2021-2022.

Cũng trong hội nghị, Ban thanh tra nhân dân báo cáo kết quả hoạt động trong năm học 2020-2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 – 2022. Hội nghị đã kiện toàn và bầu Ban thanh tra nhân dân gồm 3 đồng chí có tên sau: 1.Đậu Thanh Hải; 2. Phạm Ngọc Thưởng; 3. Y Sol Êban

Hội nghị nhà giáo, Cán bộ quản lý giáo dục, Người lao động năm học 2021- 2022 của trường tiểu học Ama Trang Lơng đã thành công tốt đẹp. Hội nghị đã thông qua Nghị quyết đồng thời kêu gọi toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động phát huy những thành tích đã đạt được, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, tích cực đóng góp công sức và trí tuệ xây dựng Nhà trường ngày một vững mạnh.