Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Công văn 1315/BGDĐT-GDTH ngày 14/04/2020 16/04/2020 Công văn, Công văn 1315/BGDĐT-GDTH ngày 14/04/2020 hướng dẫn SHCM thực hiện CTGDPT cấp TH
Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT 26/12/2018 Thông tư, TT ban hành chương trình GDPT 2018
32/2018_TT_BGDDT 26/12/2018 Thông tư, Thông tư ban hành chương trình giáo dục phổ thông
số 57/CV-PGDĐT 24/04/2018
HD ra đề 31/01/2017 Văn bản khác, Hướng dẫn ra đề KTĐK theo TT22/2016/BGDĐT môn Tiếng dân tộc
HD ra đề TV 31/01/2017 Văn bản khác, Hướng dẫn ra đề KTĐK theo TT22/2016/BGDĐT môn Tiếng Việt
HD ra đề LSDL 31/01/2017 Văn bản khác, Hướng dẫn ra đề KTĐK theo TT22/2016/BGDĐT môn Lịch sử - Địa lí
HD ra đề KH 31/01/2017 Văn bản khác, Hướng dẫn ra đề KTĐK theo TT22/2016/BGDĐT môn Khoa học
HD ra đề Toán 31/01/2017 Văn bản khác, Hướng dẫn ra đề KTĐK theo TT22/2016/BGDĐT môn Toán
HD ra đề Tiếng Anh 31/01/2017 Văn bản khác, Hướng dẫn ra đề KTĐK theo TT22/2016/BGDĐT môn Tiếng Anh
TT22/2016/BGDĐT 22/09/2016 Thông tư, TT22/2016/BGDĐT sửa đổi TT30/2014-BGDĐT về đánh giá HSTH
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Công văn, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017
Trang 1 / 212»