Sáng ngày 21/08/2020 trường Tiểu học Ama Trang Lơng đã xây dựng kế hoạch và tổ chức tập huấn cho tất cả cán bộ, giáo viên trong trường.

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện công tác bồi dưỡng đội ngũ để chuẩn bị cho năm học mới 2020-2021, đặc biệt là việc triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1 và từng bước tiếp cận đối với các lớp 2,3,4,5. Sáng ngày 21/08/2020 trường Tiểu học Ama Trang Lơng đã xây dựng kế hoạch và tổ chức tập huấn cho tất cả cán bộ, giáo viên trong trường.
Hầu hết giáo viên đã chuẩn bị tốt tâm thế để đón chào năm học mới, tích cực học hỏi, nghiên cứu tài liệu, tham gia buổi tập huấn nghiêm túc với tình thần và trách nhiệm cao nhưng vẫn đảm bảo quy định phòng dịch Covid 19.
Với tinh thần này chúc tập thể trường Tiểu học Ama Trang Lơng sẽ gặt hái nhiều thành công trong năm học 2020-2021.